เปอร์เซ็นต์สำเร็จ: 100%
ขนาดที่ดิน: 18400 ตร.ม.
ค่าส่วนกลาง/ตารางเมตร: ฿ 500
ซ่อมรำบุงรายเดือน / ตารางเมตร: ฿ 40