Special Rate!
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 4,000 /สัปดาห์
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: สตูดิโอ
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 22 ตร.ม.
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 48,000 /เดือน
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 400 ตร.ม.
จองไว้
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 31 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
ขายแล้ว
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 60,000 /เดือน
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 488 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 35,000 /เดือน
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 82.5 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ขาย: ฿ 1,390,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: สตูดิโอ
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 24 ตร.ม.
 • พื้นที่: Central Pattaya
 • ขาย: ฿ 1,999,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 40.58 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ขาย: ฿ 2,050,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: สตูดิโอ
 • พื้นที่: Jomtien
 • ขาย: ฿ 2,100,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 35 ตร.ม.
 • พื้นที่: Central Pattaya
 • ขาย: ฿ 2,250,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 26 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
รีเซล
 • ขาย: ฿ 2,590,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • พื้นที่: Jomtien
รีเซล
 • ขาย: ฿ 2,600,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 29 ตร.ม.
 • ขาย: ฿ 2,800,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: สตูดิโอ
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 52 ตร.ม.
 • พื้นที่: South Pattaya
รีเซล
 • ขาย: ฿ 2,890,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 35 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
รีเซล
 • ขาย: ฿ 3,680,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 29 ตร.ม.