บ้าน

 • ขาย: ฿ 2,190,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 112 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Nong Mai Kaen
 • ขาย: ฿ 2,190,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 108 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 2,190,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 84 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 3,250,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 240 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 3,290,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 170 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 3,690,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 200 ตร.ม.
 • พื้นที่: South Pattaya
 • ขาย: ฿ 3,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 280 ตร.ม.
 • ขาย: ฿ 3,990,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • พื้นที่: Jomtien
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: ้huayyai
 • ขาย: ฿ 3,999,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 388 ตร.ม.
 • ขาย: ฿ 4,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 97 ตร.ม.
 • ขาย: ฿ 4,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 320 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ขาย: ฿ 4,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 333 ตร.ม.
 • พื้นที่: Na Jomtien
 • ขาย: ฿ 4,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 288 ตร.ม.
 • ขาย: ฿ 4,590,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 232 ตร.ม.
Hot Offer
 • ขาย: ฿ 4,990,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 317 ตร.ม.
 • ขาย: ฿ 4,999,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 304 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ขาย: ฿ 5,200,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 260 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 5,300,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 5
 • ขนาดที่ดิน: 380 ตร.ม.
 • ขาย: ฿ 5,300,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Ban Suan Neramit Pattaya, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri
 • ขาย: ฿ 5,400,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 344 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 6,190,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 336 ตร.ม.
 • ขาย: ฿ 6,250,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 400 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 6,300,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 412 ตร.ม.
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Ban Ban Dusit Pattaya, Muang Pattaya, Bang Lamung District, Chon Buri 20160
 • ขาย: ฿ 6,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 372 ตร.ม.
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri
 • ขาย: ฿ 6,660,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 460 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 6,900,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 35,000 /เดือน
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 416 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 7,290,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 264 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 7,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 408 ตร.ม.
 • พื้นที่: Na Jomtien
 • ขาย: ฿ 7,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 260 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 8,250,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 411.6 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 8,290,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 334 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 8,400,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 400 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 8,490,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 304 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 8,990,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 328 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 8,990,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 124 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ขาย: ฿ 9,450,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 360 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ขาย: ฿ 9,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 400 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 9,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 246 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 9,690,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 300 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ขาย: ฿ 9,800,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 400 ตร.ม.
 • พื้นที่: Na Jomtien
 • ขาย: ฿ 9,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 400 ตร.ม.
 • ขาย: ฿ 9,990,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 372 ตร.ม.
 • ขาย: ฿ 10,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 260 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ขาย: ฿ 10,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 212 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ขาย: ฿ 10,980,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 220 ตร.ม.
 • พื้นที่: Na Jomtien
 • ขาย: ฿ 11,500,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 60,000 /เดือน
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 440 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 11,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 968 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 13,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 740 ตร.ม.
 • ขาย: ฿ 13,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 456 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 13,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 360 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ขาย: ฿ 14,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 265 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ขาย: ฿ 16,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 464 ตร.ม.
 • พื้นที่: Wong Amat Beach
 • ขาย: ฿ 16,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 940 ตร.ม.
 • ขาย: ฿ 18,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 388 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ขาย: ฿ 19,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 445 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 20,000,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 75,000 /เดือน
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 352 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ขาย: ฿ 21,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 1600 ตร.ม.
 • ขาย: ฿ 22,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 636 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ขาย: ฿ 28,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 6
 • ขนาดที่ดิน: 376 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ขาย: ฿ 45,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 420 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ขาย: ฿ 48,000,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 500,000 /เดือน
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 6
 • ขนาดที่ดิน: 628 ตร.ม.
 • พื้นที่: ทัพพระยา
 • ขาย: ฿ 50,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 1872 ตร.ม.
 • ขาย: ฿ 2,600,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 78 ตร.ม.
 • พื้นที่: South Pattaya
 • ขาย: ฿ 18,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 420 ตร.ม.
 • พื้นที่: South Pattaya
 • ขาย: ฿ 20,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 1200 ตร.ม.
 • พื้นที่: Layan
 • ขาย: ฿ 22,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • พื้นที่: Talang
 • ขาย: ฿ 28,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 380 ตร.ม.
 • พื้นที่: Talang
 • ขาย: ฿ 41,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 77 ตร.ม.
 • พื้นที่: Mae Nam
 • ขาย: ฿ 60,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 1175 ตร.ม.
 • พื้นที่: Talang
 • ขาย: ฿ 67,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 467 ตร.ม.
 • พื้นที่: Patong
 • ขาย: ฿ 93,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 1762 ตร.ม.
 • พื้นที่: Talang
 • ขาย: ฿ 130,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 2762 ตร.ม.
 • พื้นที่: Talang
 • ขาย: ฿ 160,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 2000 ตร.ม.
 • พื้นที่: Talang