ที่ดิน

  • ขาย: ฿ 980,000
  • ประเภท: ที่ดิน
  • ขนาดที่ดิน: 208 ตร.ม.
  • พื้นที่: East Pattaya